Зареждане

Телефон

+359885844815

Email

office@posledvaidobroto.com

За нас

Сдружение “Когниция” е неправителствена организация, регистрирана с нестопанска цел, създадена изцяло в подкрепа на младежите и кадрите работещи в областта на социалната интеграция и личностната реализация на нуждаещите се. Целите на организацията са свързани с:
  1. Защита правата на човека, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на хората в неравностойно положение, за развитие и утвърждаване на духовните ценности и граждански права;
  2. Ефективното управление и опазване на човешките и природни ресурси;
  3. Насърчаване и подпомагане на социалната, образователната, екологичната и практическата дейност в областта на осъществяването, организацията и управлението на проекти с национално и европейско финансиране и подкрепа от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Сдружение “Когниция” декларира ежегодно натрупващ се опит в инициирането на младежки дейности чрез:

     – Реализиране на проект „Ерата на младежкото предприемачество“ през 2021 г.  по програма на Община Варна – Младежки проекти 2021, където чрез проведените работилници и нетуъркинг форум 20 млади участници усвоиха предприемачески умения, добиха компетенции за създаване на бизнес усет в нестабилните икономически времена;

     – Чрез изпълнен проект по Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта на Република България, по подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, Тематична област: младежко предприемачество.

В периода 01.02.2020 – 30.09.2020 г., независимо от извънредната епидемиологична обстановка в страната, Сдружението успешно изпълни всички планирани дейности по проект №НПМ-049-П2-ТО5/2019 „Приеми предизвикателството – стани предприемач!“. Проектът се финансира от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016-2020), договор № 25-00-93/16.12.2019 г. Бяха  проведени 3 обучения за придобиване на ключови компетентности за младежко предприемачество, включващи теми по изграждане на личността, стъпките на успешния бизнес старт, развитие на бизнес идеите с предимствата и предизвикателствата; 5 форума за добри практики и срещи с опита на предприемача в градовете Варна, Провадия, Суворово, Дългопол и Бяла и серия от 15 предприемачески уъркшоп-а с практическа насоченост. В рамките на проектните дейности бяха активното включени над 54 младежи на възраст от 15 до 29 години от област Варна.