Зареждане

Телефон

+359885844815

Email

office@posledvaidobroto.com

За проекта

Проект “ПОСЛЕДВАЙ ДОБРОТО!” си поставя за цел насърчаване на доброволчеството, включително и в ситуация на възникнали кризи сред поне 30 младежи от 15 до 29 г. в регион Варна чрез реализиране на подходящ комплекс от публични събития, форми на практически дискусии и събеседвания, обучителна и координационна подкрепа в намирането на собствени каузи, както и възприемане на поведение, насочено към повишена степен на солидарност и съпричастност в обществения живот.
До 31.10.2022 г. в рамките на проекта ще бъдат организирани и проведени:


     – модулни обучения за сформиране на умения за доброволчество в кризисни ситуации, като: базови познания в сферата на оказване на първа спешна помощ и подкрепа в кризисни ситуации; изграждане на поведение в кризисни ситуации /наводнение, пожар, земетресение, аварии и др.; как да привличаме доброволци за създадена кауза и как да организирам доброволческа кампания; добри и успешни практики;
     – двудневен дискусионен форум на тема: “Младежка мисия – доброволец”. Целта на форума е да се направи обмен на идеи и виждания на младите хора за ролята на доброволчеството за по-добър свят на солидарност. По време на форума ще се даде възможност за активно участие на младежите, за представяне на идеи и възгледи, както и намерения за бъдещи доброволчески каузи;
     – Организиране на поредица от доброволчески кампании със самостоятелно подбрани каузи чрез усвоени умения за солидарност и съпричастност в ситуация на кризи.
Всички дейности по проекта са напълно безплатни за участниците. „Последвай доброто!“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта.

“Последвай доброто!” е проектна инициатива за младите хора от гр. Варна, която асоциира няколко страни – решените за действие доброволци в лицето на младите хора, специализиран екип с експертиза в обществената дейност и осигурен финансов ресурс за тласък към създаване на обща доброволческа платформа с траен ефект към солидарност и съпричастно поведение в обществото, особено в условията на кризи.