Зареждане

Телефон

+359885844815

Email

office@posledvaidobroto.com

За проекта

Верни на себе си, екипът на СНЦ „КОГНИЦИЯ“ работи за надграждане на знанията на младежите, като с проект “МЛАДЕЖИТЕ – БЪДЕЩИТЕ ЛИДЕРИ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО” се цели подпомагане на личностното развитие и гражданска активност на младите хора чрез мотивационна подкрепа, създаване на подходящи условия за изграждане на лидерски качества и реализиране на младежки инициативи за формиране на социално отговорно поведение.

Проектът се фокусира върху характеристиките на младите и устремени лидери между 15 и 29 години и има за цел да разкрие къде се крие техния естествен потенциал по отношение на мястото им в съвременното гражданско общество и способността им за решаване на проблеми. Предвидени са дейности по изграждане образа на младежите като бъдещи лидерите на едно по-активно, съпричастно и обединено гражданско общество и активното им включване в инициирани от тях и за тях кампании; развитие на лидерските им умения в една неформална обучителна среда, изграждане на екипност и трениране на умния; споделяне на резултатите, превръщайки ги в пример и добри практики. Дейностите са планирани в градовете Русе, Пловдив и Варна, както и провеждане на лидерска академия в к.к. Албена и заключителна конференция във Велико Търново.