Инцидентите са навсякъде около нас – на работното място, в домовете, по пътищата, в почивните места и райони… статистиката е отчайващо черносписъчна … “ЗА 2 МИНУТИ МОЖЕ ДА СПАСИМ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, ако знаем какво правим или за същите 2 МИНУТИ ДА ОТНЕМЕМ ЖИВОТ, ако не знаем какво правим…”
Темата в понеделеник, на 29.08.2022 г. от 11:00 ч. ще постави въпросите за поведение при избухване на пожари, при автомобилни катастрофи, промишлени аварии, радиация, терористични атентати и други кризисни ситуации.
Част от успешната доброволческа мисия е умението за справяне в инцидентни ситуации.
Обучението е безплатно за регистрираните в “Последвай Доброто!” доброволци!
Инициативата на Сдружение “Когниция” с №НПИМД- ТО5-М-049/2022 „ПОСЛЕДВАЙ ДОБРОТО!“ се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта, договор № 25-00-35/21.07.2022 г.