гр. Варна, ул. “Дебър” №45
На 07.09.2022 г. от 11:00 ч.
Продължителност: 3 ч 30 мин
Публично Всеки във или извън Facebook
Решили сте, каква мисия искате да осъществите?! За да
се включат повече хора, първо трябва те да научат за нея!
Три са въпросите, на които трябва да си отговорите:
“Какво, как и кога ще кажете на света?”
На 7-ми септември от 11:00 ч. в залата на “Дебър” 45 гр.Варна ще се проведе модул за ефективно младежко доброволчество.
Лектор ще бъде г-жа Радка Георгиева, която ще насърчи участниците да си изяснят детайлите около избраната мисия и да стане тя разбираема за хора, които за първи път чуват за нея.
Заедно ще подготвите вашата инициатива – ще я опишете, споделите и ще формулирате отговорите на:
“Какво? Кога? Къде? Защо е важно и интересно? Какви ще са задачите ми? Кой е организаторът и как да се свържа?”
Проект № НПИМД-ТО5-М-049/2022 „ПОСЛЕДВАЙ ДОБРОТО!“ се осъществява от Сдружение “Когниция” с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта, договор № 25-00-35/21.07.2022 г.