На 16 август стартирахме с модулни обучения по теми от гражданската активност, оказване на взаимопомощ и подкрепа в кризисни ситуации, търсене на каузи и отношение на солидарност за провокиране и асоцииране на младите хора в полезни обществени и доброволчески начинания, опознавайки света на солидарното поведение, дарителството, научавайки техники за общуване и привличане на съмишленици, организирайки собствени доброволчески кампании;.

Обученията ще бъдат структурирани от:

  • въвеждаща лекционна част – водена от лектори по отделни направления;
  • поставяне на въпроси за дискусия и казуси за обсъждане;
  • самостоятелна работа по извличане на успешни практики и насоки за формиране на собствена мисия за доброволчество.

Темите, заложени в програмата ще включват ефективни модулни обучения за сформиране на умения за доброволчество в кризисни ситуации, като:

  • базови познания в сферата на оказване на първа спешна помощ и подкрепа в кризисни ситуации; изграждане на поведение в кризисни ситуации /наводнение, пожар, земетресение, аварии и др./;
  • доброволчество в сферата за опазване на околната среда и средата на живот;
  • оказване на подкрепа на лица, изпаднали в нужда;
  • Тема: Как да привличам доброволци за създадена кауза и как да организирам доброволческа кампания?;
  • Добри и успешни практики – от целия доброволчески свят, заедно със срещи на различни личности-доброволци с примери от успешни мисии и каузи.

В края на обучението си участниците ще получат сертификат за участие.