На 28.09 и 29.09.2022 г. ще организираме двудневен форум с активно присъствие на млади доброволци, които споделяйки своя опит с препятствия, трудности, преодолявани предизвикателства и поемане на рискове до постигане и затвърждаване на крайни резултати, да дадат пример за действия и доброволчески дух сред младите хора.

След приключване на модулните обучения ще се проведе двудневен дискусионен форум на тема: “Младежка мисия – доброволец” с цел идентифициране на проблематиката, свързана с видовете доброволчество и подбор на каузи.

Целта на форума е да се направи обмен на идеи и виждания на младите хора за ролята на доброволчеството за по-добър свят на солидарност. Ще бъде представена концепцията на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати.

По време на форума ще се даде възможност за активно участие на младежите, за представяне на идеи и възгледи, както и намерения за бъдещи доброволчески каузи.

Ще бъдат поканени активни доброволци, организации с каузи, медии и други заинтересовани страни.