Ние знаем, че малките стъпки са най-важни за постигане на голямата цел

Хората и тяхната дейност са най-големите замърсители на нашата планета Земя. И именно хората могат да имат отговорното поведение, да намалят последиците от тази своя дейност.

Целта на кампанията е с малки стъпки по почистване на значими за гр. Варна обекти да се възпитава социално отговорно поведение, защото най-доброто решение е превенцията на замърсяването.

Да бъдем съпричастни към проблема с чистотата включва не само да намалим отпадъцоте от своята дейност, но и всеки от нас да изисква от производителите биоразградими опаковки, да изхвърляме боклука си само на определените места, да събираме и изхвърляме отпадъците разделно, да рециклираме!

Нашето бъдеще зависи от чистата природа, чистата вода и чистата Земя!

Последвай доброто – включи се в предстоящите събития и подкрепи нашата кауза, като гласуваш за нея!