Когато направиш добро Светът трябва да разбере за това; Светът трябва да вземе пример от теб!

Основната цел на кампанията е да популяризира добрите практики и добрите каузи. Идеята се заражда от мисълта за несподелената добрина. Това, че когато се направи добро човек си казва то трябва да си остане за мен. Не! Ние не мислим така. Според нас, когато направиш добро Светът трябва да разбере за това. Светът трябва да вземе пример от теб. Ние като доброволци знаем, че трябва да се прави добро не само във времена на бедствия! Също така сме наясно, че много хора спазват това. Затова искаме да направим нещо което да остане след нас и да казва – ДА АЗ НАПРАВИХ ДОБРО – ЗНАЧИ И ТИ МОЖЕШ!

За целта искаме да заложим на нещо устойчиво във времето, практично и полезно. Кампанията е насочена към въвеждане на Стена на доброто в училищата, която да служи за комуникация между учениците за различни доброволчески кампании, както и  да се подобри взаимопомощта между учениците.