“ЗА! Съпричастност към децата и младежите в неравностойно положение!”.

Кампанията е информационна и насочена към младежите от 15 до 29 години за по-голяма съпричастност и активно включване в обществото на децата и младежите в неравностойно положение.

Това е кауза, която цели всеки да е съпричастен, да е толерантен и да подхожда с разбиране към децата/младежите в неравностойно положение и към семействата им.

Да ги приемем като част от обществото, да се чувстват пълноценни, да са горди от себе си, да бъдат щастливи. Да даваме равен шанс на всеки за образование, работа и да бъде пълноценна част от обществото.

Всеки един от нас има право да избира своето бъдеще!

Последвай доброто – включи се в предстоящите събития и подкрепи нашата кауза, като гласуваш за нея!