Нашата цел е да помагаме на хора, изпаднали в нужда, включително в ситуация на кризи.

Понякога, когато искаме все повече и повече нови неща, забравяме, че има хора, които се нуждаят от най-основното; че има хора, които нямат никой; че има хора, които нямат нищо. За съжаление, понякога природата ни кара да се обединим и да помагаме на хора, пострадали от наводнения, пожари, земетресения…

Нашата цел е да помагаме на стари хора, на изпаднали в нужда, на бездомни хора и животни, на самотни стари хора, които поради една или друга причина са далеч от своите близки и други  безпомощни хора.

Ние държим на това и ще продължаваме да го правим. Карлово беше първата ни акция, вероятно ще последват още няколко, но същността е да помагаме на всички хора. Бъдете добри! Бъдете хора!